Λαοπρόβλητα


Τα παρακάτω κείμενα οδηγούν στο παλιό blog το οποίο παραμένει διαθέσιμο για τέτοιους ταπεινούς τεχνικούς λόγους. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι στο Μέγαρο Μουσικής.