Κιαλό Αμαντού, ανήλικος μετανάστης στην Αθήνα

H αναδημοσίευση των κειμένων του pitsirikos.net επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας. Επικοινωνήστε στο pitsiriko@gmail.com.