Κατανοώντας τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για ένα Βασικό Εισόδημα Χωρίς Όρους

Η φτώχεια στην Ε.Ε. τρώει τα σωθικά της κοινωνίας.

Το 2012, 124,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ή 24,8% του πληθυσμού ήταν στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 24,3% το 2011. Η μείωση του αριθμού των ατόμων στα όρια της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης για το 2020.

Από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2008, ο κίνδυνος φτώχειας αυξήθηκε στα μισά σχεδόν μέλη της Ε.Ε. σύμφωνα με την ίδια την Ε.Ε. Η Βουλγαρία έχει δει τις πιο δραματικές εξελίξεις. Το 2011, σχεδόν ο μισός πληθυσμός ήταν στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το μέγεθος της επισιτιστικής βοήθειας που διανέμεται από τον Ερυθρό Σταυρό στους κατοίκους της Ευρώπης έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουμε δει από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η οικονομική κρίση θέτει σε κίνδυνο φτώχειας εκατομμύρια Ευρωπαίους. Η Βουλγαρία και η Ισπανία έχουν πληγεί το περισσότερο.

Σήμερα, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός διανέμει επισιτιστική βοήθεια σε σχεδόν 20 κράτη μέλη της Ε.Ε. ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιπέδων φτώχειας. Μόνο στην Ισπανία, περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται τώρα από βοήθεια για να επιβιώσουν. Ο Ερυθρός Σταυρός δεν είναι μόνο για τη διανομή τροφίμων, αλλά στηρίζει και τους άπορους με οικονομική βοήθεια για να πληρώσει τους λογαριασμούς ενοίκιο, νερό και ρεύμα.

Τι είναι το Βασικό Εισόδημα Χωρίς Όρους;

Το Βασικό Εισόδημα Χωρίς Όρους (UBI) είναι μία επαναλαμβανόμενη, καθολική πληρωμή σε κάθε άτομο – ως ατομικό δικαίωμα, χωρίς κριτήρια ή οποιαδήποτε υποχρέωση να εργαστεί ή να εκτελέσει άλλες υπηρεσίες ως αντάλλαγμα, και αρκετά υψηλή για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη με αξιοπρέπεια και η συμμετοχή στην κοινωνία. Τα σημερινά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι εξευτελιστικά και ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των αιτιών της φτώχειας. Το UBI θα μετατρέψει την κοινωνική ασφάλιση από αντισταθμιστικό σύστημα σε ένα σύστημα χειραφέτησης, το οποίο εμπιστεύεται τους ανθρώπους να κάνουν τις δικές τους επιλογές, και δεν τους στιγματίζει για την κατάστασή τους.

Θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να εξασφαλίζει σε όλους μια αξιοπρεπή ζωή. Θα αφήσει τους ανθρώπους να κάνουν επιλογές σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους χωρίς το φόβο της φτώχειας. Θα λειτουργήσει ως μαξιλάρι για την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μηδενική εργασία, και εκείνων που αρχίζουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Είναι ένα εγγυημένο εισόδημα, δίνεται σε όλους, ξεχωριστά από οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που μπορεί να έχουν. Με την προώθηση της ισότητας και την οικονομική συμμετοχή, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει απλούστερα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, το UBI οδηγεί σε δικαιότερη και πιο αποτελεσματική κοινωνία.

Πολλά προγράμματα χρηματοδότησης έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το UBI ζητά να ξεκινήσουν περαιτέρω μελέτες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 14 Ιανουαρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών για μια άνευ όρων βασικού εισοδήματος, ως εκ τούτου προκαλώντας μια εκστρατεία διάρκειας ενός έτους με τη συμμετοχή όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν από 14, Ιανουαρίου 2014, θα πρέπει να συλλέξουμε ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης με έναν ελάχιστο αριθμό επιτευχθεί για τουλάχιστον 7 κράτη μέλη. Εάν συγκεντρώσουμε ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης για το Βασικό Εισόδημα, από τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την πρωτοβουλία μας προσεκτικά και θα οργανώσει μια δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2013, 33 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 12 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση υποστήριξης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για ένα Βασικό Εισόδημα Χωρίς Όρους.

Ποιο θα πρέπει να είναι το ποσό ενός Βασικού Εισοδήματος σύμφωνα με την πρωτοβουλία;

Το ποσό που θα πρέπει να παρέχει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, το οποίο ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες της κοινωνίας στην εν λόγω χώρα. Θα πρέπει να εμποδίζει την υλική φτώχεια και να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι το καθαρό εισόδημα θα πρέπει, τουλάχιστον, να είναι στο επίπεδο του επιπέδου φτώχειας σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, η οποία αντιστοιχεί στο 60% του λεγόμενου εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Ειδικά σε χώρες όπου η πλειοψηφία έχει χαμηλά εισοδήματα, και ως εκ τούτου μεσαίο εισόδημα είναι χαμηλό, ένα εναλλακτικό σημείο αναφοράς (π.χ. ένα καλάθι αγαθών) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του ποσού του βασικού εισοδήματος, ώστε να εγγυηθεί μια ζωή με αξιοπρέπεια, την υλική ασφάλεια και την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα, ελάχιστες αποζημιώσεις και βασικό εισόδημα στην Ευρώπη:
https://www.grundeinkommen.de/content/uploads/2011/10/11-10-09-mindesteinkommen-grundeinkommen-europa-en.pdf

Γιατί ζητάμε νέες μελέτες;

Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι μόνο για τις μελέτες βιωσιμότητας. Πρόκειται για την ενσωμάτωση του UBI στο πλαίσιο της ατζέντας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε πολλές χώρες, οι μελέτες έχουν δείξει ότι είναι δυνατή η χρηματοδότηση ενός βασικού εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο. Δείτε τη βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Δικτύου Βασικού Εισοδήματος http://www.basicincome.org. Ωστόσο, παρόλο που η ιδέα του UBI είναι για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, πρέπει κανείς να σημειωθεί το γεγονός ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα μελέτες. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή της ΕΕ δύσκολα μπορεί να εναρμονίσει ή να πιέσει για μια πρόταση που δεν υπάρχει ακόμα οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξ ου και η ανάγκη να εξετάσει σοβαρά πώς ένα Ευρωπαϊκό Βασικό Εισόδημα θα μπορούσε να λειτουργήσει, και πιστεύουμε ότι με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορεί να επιταχυνθεί η εφαρμογή του.

Αλλά πάνω απ ‘όλα, αυτή η πρωτοβουλία είναι για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το Βασικό Εισόδημα σε διεθνές επίπεδο, καθώς και εθνικά και τοπικά. Πιστεύουμε ότι η πρόκληση της συλλογής ενός εκατομμυρίου υπογραφών θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους από κάθε χώρα της ΕΕ να οργανωθούν για να κάνουν μια μεγάλη εκστρατεία που θα πείσει τελικά περισσότερους ανθρώπους για την σημασία της ιδέας του Βασικού Εισοδήματος σε αυτούς τους καιρούς της σκληρής κρίσης για πολλούς ανθρώπους

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ένα Βασικό Εισόδημα είναι μία λύση για να μετακινήσετε εκατομμύρια των ανθρώπων από την κατάθλιψη στην ευτυχία.

Δίνοντας 2 λεπτά από το χρόνο σας για να υπογράψετε την πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την έννοια της Βασικού Εισοδήματος Χωρίς Όρους, προσεκτικά και να οργανώσει μια δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στηρίξτε την πρωτοβουλία και μοιραστείτε την με τους φίλους σας.

Υπογράψτε στην ασφαλή ιστοσελίδα της Ε.Ε.: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=en

Μάθετε περισσότερα για τα οφέλη του Βασικού Εισοδήματος στην Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για ένα Βασικό Εισόδημα Χωρίς Όρους: http://basicincome2013.eu

Το pitsirikos.net χρειάζεται τη βοήθειά σου

Στήριξε οικονομικά το pitsirikos.net, αν θεωρείς πως καλό είναι να υπάρχουν στην Ελλάδα και κάποιες φωνές που δεν δουλεύουν για τον Μαρινάκη, τον Αλαφούζο, τον Σαββίδη και τα άλλα παιδιά, οπότε μπορεί να διαβάσεις ή να ακούσεις κάτι διαφορετικό από αυτό που συμφέρει τους ολιγάρχες. Οι τρόποι στήριξης εδώ.

H αναδημοσίευση των κειμένων του pitsirikos.net επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας. Επικοινωνήστε στο pitsiriko@gmail.com.