Η ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης και της Εθνικής Άμυνας

Το ανωτέρω είναι από έρευνα της Κάπα Research, με θέμα την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Στο ερωτηματολόγιο – ανάμεσα στις κατηγορίες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που καλείται ο ερωτώμενος να απαντήσει αν πιστεύει ότι είναι καλύτερο να παρέχονται από το ελληνικό Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα- περιλαμβάνονται η Εθνική Άμυνα και η Δικαιοσύνη.

Κάποιοι μπορεί να θεωρούν απαράδεκτο να ιδιωτικοποιηθούν η Εθνική Άμυνα και η Δικαιοσύνη της χώρας αλλά εγώ έχω μια απορία: Η Δικαιοσύνη δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί ήδη;

(Ευχαριστώ Π.)

H αναδημοσίευση των κειμένων του pitsirikos.net επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας. Επικοινωνήστε στο pitsiriko@gmail.com.