Οι πενήντα αποχρώσεις του κατώτατου μισθού

Jo Di μισθός

Οι πενήντα αποχρώσεις του κατώτατου μισθού – Fifty shades of minimum wage
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

Σημείωση: Στις χώρες που υπάρχει η ένδειξη NONE δεν υπάρχει επίσημα θεσπισμένος κατώτατος μισθός, αλλά υπάρχουν επιμέρους ρυθμίσεις σε κάποιες από αυτές ανάλογα με το επάγγελμα.

H αναδημοσίευση των κειμένων του pitsirikos.net επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας. Επικοινωνήστε στο pitsiriko@gmail.com.